ساخت ایرانیت

ساخت ایرانیت

پنکوسیم را در خود رنگ (خاکستری روشن) یا رنگین می‌سازند. آن را به شکل ورق تخت و موجدار و کلدگی آنها، لوله گرد و چهارگوش بی سوراخ و سوراخدار و نیم لوله آنها، زانویی، سه راهی و جراینها در می‌آورد. روی ورق پنکوسیم تخت، برگ نازک چوب می‌چسبانند و برای آرایش دیوارهای درونی مصرف می‌کنند.

برای ساختن ایرانیت لوله پنکوسیم، نوار خمیری آن را دور لوله فولادی، چندبار می‌پیچند تا شکل بگیرد، سپس آن را بیرون می‌کشند و سخت می‌کنند. جنس پنکوسیم، بستگی به جنس پنبه کوهی و سیمان پرتلندی دارد که در ساختن آن مصرف شده است. پنبه کوهی باید بلند و خیلی نازک باشد زیرا پنبه کوهی، استخوانبندی پنکوسیم است. در ساختن پنکوسیم، پنبه کوهی Chrysotil که تارهایش بلند است مصرف می‌کنند. پنبه کوهی با تارهای کوتاه، در ساختن پنکوسیم کاربرد ندارد.

پنبه کوهی در گرمای زیاد تجزیه نمی‌شود و پایدار است. اسیدها در آن اثر نمی‌کنند. پنبه کوهی را حلاجی کرده با آن نخ می‌ریسند. و با نخ آن پارچه نسوز می‌بافند.

ساخت ایرانیت
ساخت ایرانیت
ساخت ورق ایرانیت
ساخت ورق ایرانیت

 

 

پنکوسیم فلزی است، آب در آن نشست نمی‌کند و نم پس نمی‌دهد. در برابر گرمای زیاد پایدار است و گرماگذرانی آن کم و برابر ۱/۳ گرماگذارانی بتن سیمانی می‌باشد. برق گذرانی آن خیلی کم است و آن را برای برق بندی مصرف می‌کنند.
در جایی که گرد سیلیس ارزان باشد، می‌شود در ساختمان پنکوسیم، به جای سیمان پرتلند خالص، مخلوط ۷۵٪ وزنی گرد سیلیس + ۲۵٪ وزنی سیمان پرتلند مصرف کرد. چنین پنکوسیمی را در بخار خانهٔ (اتوکلاو) با بخار ۱۸۰ درجه می‌گذارند، تا عمل آید.
برای رنگی کردن پنکوسیم آنرا پس از ساختن، آن را در محلولهای رنگی ویژه فرو می‌برند. ورق پنکوسیم تخت و موجدار برای پوشش بامهای شیب دار، روی خرپا مصرف می‌شود. لوله‌های پنکوسیم برای ناودان و روان کردن آب در آنها مصرف می‌شود. نزدیک به ۸۰ سال پیش Hatschek ساختن پنکوسیم را اختراع کرد. از آن زمان تا کنون پیوسته مصرف آن زیاد می‌شود. گرچه درباره سرطان زایی آن چیزهایی گفته و نوشته شده، اما هنوز از سوی بنگاههای پزشکی جهانی دستوری داده نشده است.

ایرانیت
ساخت ایرانیتdownload