ایرانیت

ایرانیت

ایرانیت نوعی صفحه موجدار است که برای پوشش سقف یا ایجاد پوشش و دیوار به کار می رود.

این محصول از مواد فایبرگلاس و پشم شیشه تولید می گردد و به عنوان عایق صدا بیشتر مورد استفاده می گردد

و در ابعاد و اوزان مختلف تولید می گردد.

انواع ایرانیت : موج دار سیمانی،فایبرگلاس ساده،موج دار گالوانیزه

رنگ ایرانیت: تولید شده در نگ های مختلف

سفارش ایرانیت
ایرانیت
سفارش ایرانیت
ایرانیت